ഗൂഗ്​ളി​​​െൻറ ജനപ്രിയ ആപ്പുകളിൽ ഒന്നായ ഗൂഗ്​ൾ ഫോ​േട്ടാസ്​ പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്​ കമ്പനി. ഏറ്റവും പുതിയ അപ്​ഡേറ്റിലൂടെ ആപ്പി​​​െൻറ ​െഎകൺ മുതൽ അകത്തുള്ള വിവിധ...